A gyermekek hároméves kortól horgászhatnak és ettől a kortól 15 éves korig (az adott év december 31. napjáig a 15. életévét be nem töltött) a gyermek részére díjmentesen lehet az előírt állami jegyet kiváltani.  Az előírások viszont lehetőséget teremtenek arra, hogy a már széleskörű ismeretekkel rendelkező gyermekhorgászok már 12. betöltött életévüket követően le tegyék a horgászvizsgát, horgászatuk ekkor is továbbra is a díjmentes állami horgászjegy váltáshoz kötött. A vízhasznosító szervezet viszont eldöntheti, hogy a vizsgázott gyermeknek ad-e ifjúsági területi jegyet, vagy ezt csak a betöltött 14. életévhez köti annak megvásárlási lehetőségét. A gyermek, díjmentes állami jegy mellett a kiválasztott vízre a gyermek részére érvényes gyermek területi jegyet is vásárolni kell.
Az egy vízre érvényes gyermek területi jegy mellett léteznek bizonyos térségekben több vízre is érvényes gyermek éves területi jegyek.  A gyermek részére általában napi területi jegyet is lehet vásárolni. A horgászvizsgát nem tett gyermeknek, aki díjmentes állami jeggyel horgászik, illetve az őt felügyelőknek, a szüleiknek célszerű tájékozódniuk, ismereteket szerezniük az egyes halfajokról, a törvény és rendelek által előírt tilalmi és méretkorlátozásokról, a naponta fogható mennyiségekről mivel a szabályok betartásának elvárása rájuk is vonatkozik. 

A gyermek akkor horgászhat, ha rendelkezik díjmentes (gyermek) állami horgászjeggyel és az adott vízre érvényes területi engedéllyel.

Kivonat a hatályos halgazdálkodásról szóló törvényből és a végrehajtási rendeletéből:

„ Tv. 40. § (3) Hároméves kortól az adott év december 31. napjáig a 15. életévét be nem töltött személy részére állami horgászjegy kiadása esetén a (2) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni.

Tv. 41.§  (2) Mentesül az állami horgászjegy díjának megfizetése alól a 40. § (3) bekezdésében meghatározott személy.
Vhr. 24. § (1) A Hhvtv. 40. § (3) bekezdésében foglalt esetekben az állami horgászjegy birtokában egy darab, egy horoggal felszerelt horgászkészség használható.
Vhr. 24. § 2) A Hhvtv. 40. § (3) bekezdése alapján kiadott állami horgászjeggyel és az ahhoz kiadott területi jeggyel rendelkező gyermek horgász kizárólag nagykorú személy felügyelete mellett horgászhat.
Vhr. 28. (12) A Hhvtv. 40. § (3) bekezdés szerinti horgász a 9. melléklet szerinti napi darabszám-korlátozás alá tartozó halfajokból naponta összesen 1 darabot, a napi darabszám-korlátozás alá nem eső őshonos halfajokból naponta összesen 5 kg-ot foghat ki.

A gyermek, díjmentes állami horgászjegyet kiadó állami fogási naplóval is ellátja a gyermekhorgászt. A fogási naplót vezetni kell, a vezetési előírások, a legfontosabb általános tudnivalók megtalálhatók a naplóban. A horgásznak a naplót a kiadó szervezetnek év végével a naplón feltüntetett időpontig, legkésőbb a rákövetkező év február 28-ig le kell adni.

A gyermekhorgászokat szívesen látják a horgászegyesületek, az állami jegyet és területi jegyet itt lehet egyszerűen megvásárolni. Szívesen segítenek a horgászati alapismeretek elsajátításában, sok egyesület szervez gyermek versenyeket, vetélkedőket és horgásztáborokat is. Ügyelni kell annak a törvényi előírásnak a betartására, amely kimondja, hogy 15. életévét be nem töltött gyermek, kizárólag nagykorú személy felügyelet mellett, egy horgászbottal azon egy horoggal horgászhat. Az egyes vízhasznosítók, területi jegyet kiadók szigoríthatják, korlátozhatják gyermekhorgász által használható horgászmódszereket (így több helyen csak úszós készség használatát engedélyezik), illetve fogási lehetőségeit is korlátozhatják (pl. csak méret- és darabszám korlátozással nem védett halfajokra engedve meg a horgászatot). Ezért a területi jegyen meg található  horgászrendi előírásokat minden esetben át kell tanulmányozni a gyermeknek és különösen a felügyeletét ellátó személynek.

Forrás: MOHOSZ.hu